IRODÁNK LETT A KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG NÍVÓ-DÍJÁNAK I. HELYZETTJE

Fókuszban az élelmiszertakarékos rendezvényszervezés

2022. decemberében irodánk részéről dr. Barna Orsolya LLM felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó lett a Közbeszerzési Hatóság fenntarthatósági témakörben meghirdetett Nívó-díjának I. helyezettje a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány részére lebonyolított zöld, élelmiszertakarékos fesztivál rendezvényszervezői közbeszerzésével.

közbeszerzés

Közbeszerzési Hatóság engedélyével

Tekintettel az Alapítvány fenntarthatósági célkitűzéseire, nem volt kérdéses, hogy zöld fesztivált szeretne rendezni, és ennek megfelelően a rendezvényszervező partnert zöld közbeszerzés útján kívánja beszerezni oly módon, hogy a zöld elemek mind a kiírásban, mind a teljesítés során megvalósuljanak. A Fesztivál mottója a ZÖLDRE/ÚJRA TERVEZÉS volt, amelynek megfelelően koncepcionális szinten is igyekeztünk a fenntarthatósági követelményeket megvalósítani, amelyeket mind a tematikába, mind az anyaghasználatba, szervezésbe beépítettünk. A kiírásra uniós eljárásrend szerinti nyílt eljárás útján került sor.

„Első lépésként a műszaki tartalomba építettük be a zöld és fenntarthatósági követelményeket, amelynek fókuszában az élelmiszertakarékosság, és a hulladékok újrahasznosítása állt.”

Ennek értelmében a nyertes ajánlattevő feladati többek között az alábbiak voltak:

– a zöld fesztivál környezetbarát célkitűzésének hangsúlyozása,

– zöld catering alkalmazása

– kutyabarát kültéri programok

– megújulás mint mottónak való megfelelés

– médiakampány útján a leendő látogatók felhívása, hogy töltsék ki az ökolábnyom kérdőívet a fesztivál honlapján.

A környezetterhelés csökkentésének alapvető feltételei többek között a takarékos energia- és vízhasználat, a vendégek szállítása, és utazása, a fenntartható catering és a hulladékmenedzsment. Az ajánlatkérő már az előkészítés során tanulmányozta, hogy hogyan lehet élelmiszertakarékos a rendezvény során a catering, különösen, ami a díjazottaknak tervezett fogadást illeti.

„A rendezvény előtt és alatt fontos volt a vendégek informálása az élelmiszerpazarlás elleni törekvésről és egyben a résztvevők bevonása is.”

Fontos, hogy a vendégek is megértsék és egyetértsenek a céllal, és partnerek legyenek annak elérésében, azzal együtt, hogy (helyesen) azt gondolják, hogy ez egyben anyagi megtakarítást is jelent a szervező számára. Előzőek érdekében az Ajánlatkérő már a kiírásban előre meghatározta a menüt, hogy a meghatározott szempontok maradéktalanul érvényesülni tudjanak, illetve mindezt a rendezvény alatt folyamatosan kommunikálta is a látogatók számára, ezzel is növelve a tudatosságot. A látogatókat kiszolgáló kültéri catering kapcsán is elvárás volt a fenntarthatóság, ezért a hulladékcsökkentés érdekében a kültéri catering során tilos volt az egyszer használatos műanyag eszközök (szívószál, PET palack, étkészlet, pohár, tányér, tálaló eszközök) használata. Előzőeken túl, a Fesztivál látogatóinak ételmaradékát a Composity innovációja, egy komposztáló robot nyelte el, és készített belőle humuszt.

Az értékelés körében is igyekeztünk megjeleníteni a fenntarthatóságot. Az első elképzelés az volt, hogy többletpontot adunk azon rendezvényszervezőnek, akinek már van tapasztalata élelmiszertakarékos rendezvény lebonyolításában, ugyanakkor nagyon fontos volt, hogy mindez fesztiválszervezői tapasztalattal párosuljon, mivel ez egy teljesen speciális rendezvénytípus, így ez maradt az elsődleges szempont a kiválasztásnál.

Utólagos tapasztalatunk alapján a piacot meglepték a zöld műszaki követelmények, sokan problémásnak látták a megvalósítást, de szerencsére az eljárás nyertese rácáfolt erre, és minden korábbinál nagyobb látogatottságot és médiavisszhangot sikerült elérnünk.

IRODÁNK LETT A KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG NÍVÓ-DÍJÁNAK I. HELYZETTJE

PROBLÉMÁK AZ ÉLELMISZER- KÖZBESZERZÉSEK KAPCSÁN

Napjainkban egyre gyakrabban tapasztaljuk közbeszerzőként ajánlatkérői oldalon, hogy sorra zárulnak eredménytelenül az élelmiszerbeszerzésre irányuló közbeszerzési eljárások, mert a kiírások nem képesek technikailag lépést tartani az áremelkedéssel. Mindannyian tudjuk, hogy ennek a körülménynek mi áll a hátterében, de érdekességképpen álljon itt az Elements kutatása arról, hogy az energiaárak milyen hatással voltak az elmúlt évtizedekben az élelmiszerárakra.

közbeszerzés

Oroszország ukrajnai beavatkozása óta az energiaellátás zavarainak hatásai az élelmiszeráraktól kezdve az elektromos energián át a fogyasztói hangulatig mindenre kiterjednek. A fenti infografika a Világbank adatai alapján mutatja be az elmúlt fél évszázad energiaválságait és azt, hogy ez mit jelent a világgazdaság számára a jövőre nézve. A kutatás három fő hatást emel ki a továbbiakban:

  • növekvő globális infláció,
  • lassabb globális gazdasági növekedés,
  • növekvő élelmiszerhiány és ezzel összefüggésben növekvő társadalmi nyugtalanság.

„Míg a fejlődő országokban a helyzet egyre kritikusabb, Európa is nehézségekkel néz szembe, és ez alól Magyarország sem kivétel.”

Mit jelent ez ajánlatkérői oldalról? Az élelmiszerbeszerzések egyre komolyabb átgondolást igényelnek árazástechnikailag, és egyre nagyobb a jelentősége az előzetes piaci konzultációnak (EPK), annak ellenére, hogy nagyon nehéz a piac megszólítása, számos EPK zárul eredménytelenül érdeklődés hiányában, mert az állami megrendelésekről eleve feltételezik a gazdasági szereplők a rugalmatlan árazást, így inkább a magánszektorban próbálnak leszerződni.

„Nem kell azonban ennek így lennie, előre meghatározott módszertan alapján, kellően rugalmas számítási mechanizmusok beépítésével akár havi árazás is megoldható egy közbeszerzési eljárásban is.„

Fontos ennek tudatosítása az élelmiszerágazat szereplőinek vonatkozásában is, mert gyakran alaptalan félelmek miatt maradnak távol a közbeszerzési eljárásoktól. A gazdasági szereplők bevonásanának még mindig az egyik legjobb eszköze az EPK, a fentiekben leírtak ellenére, de törekedjünk valódi konzultációra, akár a magánszektorban bevált árazási technikák megismerésére, implementálására, amennyiben arra a törvény lehetőséget ad. Tehát ne csak egy kötelező, a Kbt. által megkövetelt eljárási intézményként tekintsünk az EPK-ra, hanem használjuk ki a benne rejlő valós lehetőségeket!

Szakszerű segítségre van szüksége? Keresse irodánkat bizalommal!

PROBLÉMÁK AZ ÉLELMISZER- KÖZBESZERZÉSEK KAPCSÁN

KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁROK 2023. JANUÁR 1-TŐL

A Közbeszerzési Hatóság tájékoztatása alapján a 2023 évben a közbeszerzési értékhatárok a klasszikus ajánlatkérők esetében az alábbiak szerint alakulnak:

közbeszerzés

Ugyancsak a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatása alapján a 2023 évben a közbeszerzési értékhatárok a közszolgáltató ajánlatkérők esetében az alábbiak szerint alakulnak:

kozbeszerzés

Az értékhatárokat nem érintő, ám azzal szorosan összefüggő változás, hogy 2023 január 1.-től többek között a TAO támogatásból megvalósuló egyes beszerzések a Kbt. hatálya alá tartoznak. Ezzel kapcsolatos ld. külön cikkünket.

KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁROK 2023. JANUÁR 1-TŐL

KÖZBESZERZÉSI TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI 2023 JANUÁR 1-TŐL

Az Országgyűlés az egyes törvények bürokráciacsökkentéssel és jogharmonizációval összefüggő módosításáról 2022. évi LXXV. salátatörvény útján a Kbt. több lényeges rendelkezését módosította, amelyeket az alábbiak szerint mutatunk be.

Sajnos a törvény indoklása kizárólag a támogatás fogalmának jogszabályszövegből való törlése kapcsán fogalmaz meg jogalkotói véleményt, de vélelmezhetően a további módosításokra az Európai Uniónak való megfelelés érdekében került sor. A támogatás fogalom hatályon kívül helyezésével kialakuló új helyzetről külön cikkben foglalkozunk.

KÖZBESZERZÉSI TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI 2023 JANUÁR 1-TŐL