Társadalmi felelősségvállalás

Irodánk kiemelt jelentőséget tulajdonít a társadalmi felelősségvállalásnak, jelentős erőfeszítéseket teszünk a fenntarthatósági és szociális szempontokat is figyelembe vevő közbeszerzési eljárások minél szélesebb körben történő elterjedéséért. Előzőeken túl, irodánk CSR és Pro Bono elsősorban az alábbi területeken kíván segíteni:

  • fenntarthatóság,
  • környezettudatosság,
  • fair trade,
  • kultúratámogatás.

Fentieken túl, a mindennapokban, saját tevékenységünk során is igyekszünk felelősen eljárni, ennek megfelelően Irodánk környezettudatos, papírmentes munkahely, ezen túl támogatjuk a home office minél szélesebb körben történő alkalmazását munkatársaink körében. Irodai munkánk során igyekszünk a minimálisra csökkenteni az energiafelhasználást, erre már az irodatechnikai berendezéseink kiválasztásakor figyelemmel voltunk és vagyunk, és folyamatosan ügyelünk a takarékos használatra is, hiszen egyik szakterületünk a környezetjog, így véleményünk szerint nem is lennénk hitelesek, ha a saját házunk táján nem ügyelnénk a fenntarthatósági szempontokra. A papírmentesség talán szokatlan célkitűzés egy ügyvédi iroda esetében, azonban – természetesen az adott ügy jellegétől függően – korántsem reménytelen vállalkozás.
Mi így szeretünk dolgozni, és véleményünk szerint ez a munkahelyi környezet is hozzájárul ahhoz, hogy minden esetben hatékony, gyors, és szakszerű munkát végezhessünk.

Társadalmi felelősségvállalás