Compliance Tanácsadás, Panasztörvény megfelelés

Fenntarthatósági compliance rendszerek kidolgozása, whistleblowing, Panasztörvény megfelelés

Függetlenül attól, hogy az Önök szervezetében kialakításra került-e akár kizárólagosan, akár más feladatok mellett az ilyen jellegű kockázatok kezelésére szakosodott szervezeti egység, fontos tudatában lenni, hogy compliance-kockázatok minden körülmények között érintik az Önök szervezetét. Az állami szférában ezt eddig jellemzően integritás tanácsadó bevonásával kezelték, azonban az Európai Unió 2021. december 17-ig átültetendő az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló 2019/1937 irányelv számos kötelező compliance-követelményt határoz meg az állami szféra, és az 50 fő feletti munkavállalót foglalkoztatók számára, így a compliance-rendszerek kiépítése az állami szféra teljes körére és a magánszféra jelentős része számára kötelező lesz.

Magyarországon eddig leginkább csak az állami szférában jelent meg a compliance-kérdéskör, annak is csak egy szelete, az integritási követelmények vonatkozásában. Az integritás tanácsadó feladata az államigazgatási szerv működésével kapcsolatos integritási és korrupciós kockázatok felmérése, elhárítása. Maga a compliance sokkal szélesebb körű megfelelést jelent, a szervezet belső kontrollrendszerének azon része, amely az ún. compliance-kockázatok szervezeti szintű azonosításáért és kezeléséért felel (compliance-kockázat: annak veszélye, hogy a törvényi vagy felügyeleti szankciók jelentős pénzügyi veszteség vagy hírnévvesztés éri a szervezetet amiatt, hogy nem tartott be a tevékenységeire vonatkozó valamely törvényt, előírást, szabályt, kapcsolódó önszabályozó testületi előírást vagy viselkedési normát.)

Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy egy jól működő compliance-rendszer versenyelőnyt jelenthet, akár egy közbeszerzési eljárásban, illetve az öntisztázás hatékony eszköze is lehet. A fenntarthatósági, környezetvédelmi követelmények egyre nagyobb súllyal nehezednek a gazdasági szereplők vállára. Irodánk Magyarországon az elsők között kezdett fenntarthatósági compliance-rendszerek felépítésével foglalkozni, amely segítségével hatékonyan felmérhetőek a kockázatok, és elkerülhetőek az esetleges jogsértések, bírságok.

Előzőeken túl, ügyfeleinknek segítséget nyújtunk whistleblowing-rendszerek kiépítésében, üzemeltetésében, incidenskezelésben anélkül, hogy ehhez saját belső erőforrást kellene rendelniük. Ma már az uniós jogszabályi környezet bizonyos esetekben kötelezővé teszi, hogy akár a munkavállalók, akár harmadik személyek anonim módon bejelentést tehessenek. A bejelentéseknek egy olyan csatornát kell kiépíteni, ami lehetővé teszi, hogy egyrészt az intézkedési mechanizmusok valós jogsérelem esetében hatékonyan és gyorsan be tudjanak indulni, másrészt a bejelentőt névtelensége okán ne érhesse egzisztenciális kár, mégis képes legyen a bejelentése nyomán tett intézkedések nyomon követésére.

Amit kínálunk:

  • bejelentéskezelő rendszer biztosítása (whistleblowing)
  • incidenskezelés
  • teljes compliance-rendszer kiépítése, működtetése
  • fenntarthatósági compliance
  • compliance-funkció teljes körű ellátása
  • egyedi compliance-vizsgálatok önálló elvégzése egyes konkrét témák vonatkozásában
  • állami szervek számára integritás tanácsadás nyújtása