KÖZBESZERZÉSI TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI 2023 JANUÁR 1-TŐL

KÖZBESZERZÉSI TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI 2023 JANUÁR 1-TŐL

Az Országgyűlés az egyes törvények bürokráciacsökkentéssel és jogharmonizációval összefüggő módosításáról 2022. évi LXXV. salátatörvény útján a Kbt. több lényeges rendelkezését módosította, amelyeket az alábbiak szerint mutatunk be.

Sajnos a törvény indoklása kizárólag a támogatás fogalmának jogszabályszövegből való törlése kapcsán fogalmaz meg jogalkotói véleményt, de vélelmezhetően a további módosításokra az Európai Uniónak való megfelelés érdekében került sor. A támogatás fogalom hatályon kívül helyezésével kialakuló új helyzetről külön cikkben foglalkozunk.

2023.02.23.